Najlepszy Partner

w zarządzaniu Twoją nieruchomością

Przyczyny i zalecenia dotyczące wilgoci w lokalach.

Styczeń 18, 2012

W mieszkaniach, w których nie stosuje się odpowiednich zasad ich eksploatacji, często obserwuje się rozwój pleśni, co z kolei może zagrażać zdrowiu mieszkańców oraz spowodować uczulenia ludzi na zarodniki tego typu bakterii. Przy  braku nawiewu świeżego powietrza poprzez odpowiednie rozszczelnienie okien nawet sprawne kanały wentylacyjne nie gwarantują odpowiedniej cyrkulacji powietrza. W skrajnych przypadkach powoduje to jej zaburzenie, które może doprowadzić do osadzenia się wilgoci na ścianach, suficie, oknach, a nawet meblach w lokalu.Wilgoć powstaje z pary wodnej, której źródłem są sami mieszkańcy, oraz wykonywane przez nich codzienne czynności domowe. Gdy para wodna nie znajduje ujścia skrapla się, a nadmierna wilgoć osiada, stanowiąc doskonałą pożywkę dla grzybów i bakterii chorobotwórczych.

Za napływ powietrza do mieszkania odpowiada jego użytkownik. Brak dostatecznej ilości powietrza w mieszkaniu powoduje negatywne skutki, między innymi:
• obniżenie tlenu do granic niebezpiecznych dla zdrowia mieszkańców
• wzrost zawartości tlenku węgla  w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi
• wzrost wilgotności względnej powietrza na skutek nie odprowadzania w całości wytwarzanej pary wodnej z mieszkania
• zwiększenie zużycia ciepła na ogrzewanie mieszkania na skutek konieczności ogrzewania dużej ilości pary wodnej, która utrzymuje się w niedostatecznie przewietrzanych mieszkaniach.

Zapewnienie prawidłowej wentylacji pomieszczeń

W celu uniknięcia problemów z nadmierną wilgocią oraz spowodowanym nią zagrzybieniem
warto zastosować się do poniższych wskazówek:
• należy utrzymać odpowiednią temperaturę we wszystkich pomieszczeniach
•  nadmiernie jej nie obniżać i nie podwyższać
• nie należy doprowadzić do dużych wahań temperatury
• nie należy zasłaniać w żaden sposób kratek wentylacyjnych
• należy stosować rozszczelnianie okien
• zalecane jest także krótkie, ale intensywne wietrzenie pomieszczeń.

Pamiętajmy, iż nadmierna wilgotność i zagrzybienie wpływa szkodliwie nie tylko na stan techniczny budynku, ale także na zdrowie i samopoczucie mieszkańców!!!

Nowe mieszkanie, nowe życie.

Istotną cechą w nowych mieszkaniach jest dobór farb. Podejmując tą decyzję zwróćmy uwagę na typ pomieszczenia, przeznaczonego do malowania oraz na stan powierzchni ścian. Obecnie najbardziej popularnymi są farby dyspersyjne czyli emulsyjne. Farby emulsyjne charakteryzują się dużą wydajnością, są też uniwersalne, nadają się do wszystkich rodzajów podłoży, jakie można spotkać w pomieszczeniach zamkniętych. Mają dobre właściwości kryjące, a niektóre z nich zdolne są całkowicie zakryć trudne do usunięcia plamy. Schną 2-3, a do pełnego użytkowania są gotowe już po 12-24 godzinach. Mogą tworzyć powierzchnię matową, półmatową i błyszczącą, a ich rozcieńczalnikiem jest woda. Ich zaletą jest również to, że nie wydzielają intensywnego zapachu i nie przepuszczają pary wodnej, są niepalne oraz odporne na ścieranie. Można je zmywać wodą z dodatkiem środków czyszczących.

Chcąc zastosować w jednym pomieszczeniu kilka kolorów, zaleca się użycie farby jednego producenta. W ten sposób intensywność kolorów oraz szybkość schnięcia będzie jednakowa.


MG Property Sp. z o.o. Najlepszy Partner w Zarządzaniu Twoją Nieruchomością