Najlepszy Partner

w zarządzaniu Twoją nieruchomością

Organizacja wspólnoty mieszkaniowej

W nieruchomościach spółdzielczych lub komunalnych zapewniamy przeprowadzenie procedur związanych ze zmianą statusu prawnego nieruchomości oraz z rejestracją Wspólnoty Mieszkaniowej.

MG Property Sp. z o.o. realizując usługi w zakresie zarządzania indywidualnie dostosowuje swoją ofertę do potrzeb klienta. Zakres obowiązków i wzajemne zobowiązania stron precyzyjnie określone zostają w umowie o zarządzanie nieruchomością wspólną.


MG Property Sp. z o.o. Najlepszy Partner w Zarządzaniu Twoją Nieruchomością