Najlepszy Partner

w zarządzaniu Twoją nieruchomością

Zarządzanie i Administracja Nieruchomościami

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich nieruchomości takich jak Wspólnoty Mieszkaniowe, budynki użyteczności publicznej, obiekty handlowe oraz nieruchomości komercyjne. W każdym  przypadku warunki i zakres współpracy ustalane są indywidualnie, w zależności od oczekiwań ze strony właściciela lub przedstawicieli nieruchomości, jej stanu technicznego i obsługiwanej powierzchni użytkowej.

Do usług administracyjnych, które oferujemy należy między innymi:

W ramach zarządzania Państwa nieruchomością zapewniamy również:


      MG Property Sp. z o.o. Najlepszy Partner w Zarządzaniu Twoją Nieruchomością