Najlepszy Partner

w zarządzaniu Twoją nieruchomością

Polityka prywatności i pliki cookies

Administratorem Twoich danych jest MG Property sp. z o. o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Browarnej 11/13 lok. 71, której nadany został numer NIP 7732461046 oraz REGON 101041200, tel. 44 726 01 40, e-mail: [email protected]

Masz prawo żądać od nas:

 1. dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. usunięcia Twoich danych osobowych,
 3. sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przetwarzamy je w celu:

 1. udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość lub rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy – przez czas niezbędny na udzielenie Ci odpowiedzi lub czas konieczny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy,
 2. udzielenia odpowiedzi na Twoje połączenie głosowe – przez czas trwania połączenia głosowego, -nie nagrywamy prowadzonych rozmów.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość, rozwiązanie poruszonej przez Ciebie sprawy, w tym przeprowadzenie z Tobą rozmowy głosowej.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, niemniej bez nich nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi na Twoją wiadomość, rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy lub przeprowadzić z Toba rozmowy głosowej.

Pamiętaj także, że jeśli Twoje dane przetwarzane są w innym prawnie uzasadnionym interesie administratora możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych jedynie z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celach analitycznych i statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki dostępu i przechowywania plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności i plików cookies.

 

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez witrynę firmy MG PROPERTY SP. Z O.O., zwana dalej Witryną będącą własnością spółki MG PROPERTY SP. Z O.O. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Browarnej 11/13 lok. 71, której nadany został numer NIP 7732461046 oraz REGON 101041200, tel. 44 726 01 40, e-mail: [email protected] zwaną dalej Spółką. Spółka jest również administratorem danych osobowych. Obsługa dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poszanowanie Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny w celu, do którego została stworzona i aby to osiągnąć podejmuje wszelkie niezbędne działania. Polityka Prywatności nie dotyczy działań podmiotów trzecich.

Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Cel przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach statystycznych.

Przechowywanie danych

Wszelkie dane zbierane przez Spółkę poprzez Witrynę przechowywane są na serwerach spełniających wszelkie wymagania ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.

Udostępnianie informacji

Zgodnie z obowiązującym prawem, Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, m.in. upoważnionym pracownikom odpowiedzialnym za funkcjonowanie portalu i publikowanie treści, podwykonawcom naszych usług zapewniającym usługi IT na podstawie zawartych z nimi przez Administratora umów i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko wówczas, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary Witryny mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od czasu realizacji sprawy. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas realizacji sprawy, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Prawa użytkownika

Macie Państwo możliwość dostępu do Państwa danych, w każdym czasie. Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o danych przechowywanych na Państwa temat, jak również prawo do żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Prosimy w tym celu o pisemny kontakt  pod adres [email protected] List z powyższą prośbą można również kierować pod adres MG PROPERTY SP. Z O.O., ul. Browarna 11/13 lok. 71, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. List musi być opatrzony czytelnym podpisem oraz informacjami umożliwiającymi dokładną weryfikację osoby wnioskującej.

 

Zmiany, pytania i zastrzeżenia

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany treści Polityki Prywatności. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: [email protected]

Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator MG Propety Sp. z o.o.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 7. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 8. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 9. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 10. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 11. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 12. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 13. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 14. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 15. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 16. Istnieje możliwość usunięcia plików cookies. Poniżej znajdują się linki, z informacją w jaki sposób można tego dokonać w przeglądarkach internetowych różnych producentów.

 


MG Property Sp. z o.o. Najlepszy Partner w Zarządzaniu Twoją Nieruchomością