Najlepszy Partner

w zarządzaniu Twoją nieruchomością

Obsługa techniczna

W zakresie obsługi technicznej nieruchomości oferujemy:

      Firma MG Property Sp. z o.o. realizując usługi w zakresie zarządzania indywidualnie dostosowuje swoją ofertę do potrzeb klienta. Zakres obowiązków i wzajemne zobowiązania stron precyzyjnie określone zostaną w umowie o zarządzanie nieruchomością wspólną.


      MG Property Sp. z o.o. Najlepszy Partner w Zarządzaniu Twoją Nieruchomością