Najlepszy Partner

w zarządzaniu Twoją nieruchomością

Przejęcia Nieruchomości

W ramach naszej oferty proponujemy pomoc w zmianie zarządcy i pomoc w przejęciu dokumentów Wspólnoty tj. dokumentacji administracyjnej, dokumentacji technicznej oraz dokumentacji finansowej od dotychczasowego zarządcy. Oferujemy również Państwu pomoc w przejęciu nieruchomości od deweloperów, Gminy, TBS, Spółdzielni Mieszkaniowej.

Firma MG Property Sp. z o.o. realizując usługi w zakresie zarządzania indywidualnie dostosowuje swoją ofertę do potrzeb klienta. Zakres obowiązków i wzajemne zobowiązania stron precyzyjnie określone zostają w umowie o zarządzanie nieruchomością wspólną.


MG Property Sp. z o.o. Najlepszy Partner w Zarządzaniu Twoją Nieruchomością