Najlepszy Partner

w zarządzaniu Twoją nieruchomością

Rewolucja śmieciowa

Grudzień 27, 2018

Od nowego roku zaostrzą się przepisy w zakresie właściwej segregacji śmieci. Osoby, które nie podporządkują się nowym zasadom, zapłacą więcej.

Narzucone przez Unię Europejską rygorystyczne zasady recyklingowe mają zmobilizować Polaków do selektywnej zbiórki odpadów. W praktyce przybędzie więcej pojemników, do których trafiać mają konkretne śmieci. W nowym systemie będzie odbieranych aż pięć frakcji odpadów: papier – pojemnik niebieski, tworzywa sztuczne – pojemnik żółty, szkło – pojemnik zielony, biodegradowalne – pojemnik brązowy, zaś niesegregowane odpady – pojemnik czarny. Niebezpieczne odpadki takie jak baterie, żarówki, opony, chemikalia czy lekarstwa trzeba odstawiać na własną rękę do specjalnych punktów. W przypadku złego posortowania śmieci, koszty wywozu drastycznie wzrosną. Zanim jednak to nastąpi, firmy śmieciowe umieszczą informacje o nieprawidłowym składzie śmieci w kontenerze, a jak to ostrzeżenie nie pomoże, poinformują gminy o notorycznym nieprzestrzeganiu zasad. Oznacza to spore problemy dla osób mieszkających w budownictwie wielorodzinnym. To właśnie na terenie blokowisk najczęściej ignorowane są zasady selektywnej zbiórki odpadów. Odpowiedzialność zbiorowa za niewłaściwą segregację przez kilku mieszkańców może mieć wymierne skutki finansowe dla wszystkich.


MG Property Sp. z o.o. Najlepszy Partner w Zarządzaniu Twoją Nieruchomością