Najlepszy Partner

w zarządzaniu Twoją nieruchomością

Roczne zebrania dla wspólnot mieszkaniowych

Styczeń 16, 2012

Rozpoczęcie nowego roku kalendarzowego to czas rozliczeń, które to przygotowują Zarządcy nieruchomości dla obsługiwanych przez siebie nieruchomości. Właśnie w pierwszym kwartale nowego roku właściciele mieszkań i Zarządy wspólnot mieszkaniowych spotykają się i podejmują decyzję o wysokości przyszłych zaliczek na poczet utrzymania swoich nieruchomości

Decyzje takie podejmuje się na okres 12 miesięcy. Roczne zebrania obowiązkowo zwoływane są w dużych wspólnotach mieszkaniowych (powyżej siedmiu lokali), a ich organizacja jest obowiązkiem zarządu lub zarządcy nieruchomości, wynikającym z przepisów Ustawy o Własności Lokali (Art. 30, ust.1).
Zebranie we wspólnotach to nie tylko okazja do spotkania sąsiadów, ale także obowiązek, z którego powinien wywiązać się każdy właściciel. Jest to bowiem okazja do oceny zarządzania nieruchomością w minionym roku, wymiany spostrzeżeń, wzajemnych uwag dotyczących bieżącego funkcjonowania nieruchomości, jak i planów inwestycyjnych związanych z najbliższym okresem.
Bardzo ważne jest, by zebranie zostało zorganizowane prawidłowo, tzn. zawiadomienie powinno być przygotowane na piśmie i zawierać: dzień i godziną spotkania, miejsce oraz porządek obrad. Do zawiadomienia należy dołączyć projekty uchwał, które mają być poddane pod głosowanie na zebraniu. Kolejnym warunkiem jaki należy spełnić to odpowiedni termin, w którym każdy właściciel lokalu musi być poinformowany o zebraniu – jest to co najmniej 7 dni przed jego datą.


MG Property Sp. z o.o. Najlepszy Partner w Zarządzaniu Twoją Nieruchomością