Najlepszy Partner

w zarządzaniu Twoją nieruchomością

RODO wyzwaniem dla wspólnot mieszkaniowych

Grudzień 27, 2018

25 maja 2018 r. nastąpiła prawdziwa rewolucja w zakresie danych osobowych. Rozporządzenie unijne, znane potocznie pod nazwą RODO położyło szczególny nacisk na czynności związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osób fizycznych. Aspekt ten w szczególności objął swym zasięgiem również wspólnoty mieszkaniowe, które dziś muszą zmierzyć się z właściwym podejściem do tej tematyki.

Rozszerzony obowiązek informacyjny, stosowne umowy powierzenia czy podejście oparte na ryzyku to nowe zagadnienia, jakie pojawiły się wraz z wejściem RODO. Dotychczas obowiązująca ustawa o ochronie danych osobowych, co prawda określała ramy funkcjonowania w tym obszarze, jednakże nie przewidywała kar administracyjnych, jakie dziś mogą zostać nałożone na podmioty nieprzestrzegające fundamentalnych zasad.

Wspólnoty mieszkaniowe, w skład których wchodzą mieszkańcy danych nieruchomości muszą dziś w stosowanych procedurach uwzględnić informacje m. in. o administratorze danych, celu przetwarzania, prawach przysługujących jednostkom, a zwłaszcza pozyskać niezbędne zgody do kontaktowania się drogą e-mailową czy też telefonicznie.

Kolejną kwestią, jaka jest dość powszechnie spotykanym zjawiskiem na gruncie RODO to windykacja. Niestety, mimo ochrony danych osobowych, każdy członek wspólnoty mieszkaniowej na mocy obowiązującej ustawy o własności lokali ma prawo kontroli działalności, w tym do żądania udostępnienia dokumentów. Oznacza to, że może on otrzymać zestawienie zadłużeń, kopie zawartych umów czy też numer polisy ubezpieczeniowej. Fakt ten coraz częściej wywołuje zdziwienie wśród właścicieli, którzy powołując RODO jako zasłonę dymną uważają to za naruszenie. Niestety, tak nie jest.

Wywołującym dość spore kontrowersje pozostaje zagadnienie monitoringu wizyjnego. Urządzenie mające ułatwić nie tylko ochronę osób i mienia znajdującego się w jego zasięgu, na gruncie przepisów RODO stanowi dość spory kłopot. A to ze względu na konieczność zapewnienia poszanowania praw i wolności osób trzeci. Co to oznacza? W praktyce, Wspólnota Mieszkaniowa na wniosek osoby, która wykaże interes prawny powinna umożliwić wgląd do nagrania, dokonując przedtem oceny, czy zapis faktycznie ujmuje opisane zdarzenie, przy jednoczesnym zatuszowaniu wizerunku osób postronnych czy też rejestracji pojazdów niezaangażowanych w zdarzenie.


MG Property Sp. z o.o. Najlepszy Partner w Zarządzaniu Twoją Nieruchomością