Najlepszy Partner

w zarządzaniu Twoją nieruchomością

Windykacja we wspólnocie mieszkaniowej

Grudzień 27, 2018

Zgodnie z ustawą o własności lokali, członkowie wspólnoty mieszkaniowej zobowiązani są ponosić koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, koszty zarządu nieruchomością wspólną i dostarczanych mediów. Mimo ustawowego obowiązku zdarza się, że właściciele lokali nie poczuwają się do bieżących wpłat, co w konsekwencji powoduje zadłużenie. 

Działalność wspólnot mieszkaniowych finansują zaliczki, które zgodnie z ustawą o własności lokali płatne są z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Jest to szczególny obowiązek właścicieli lokali, bowiem zaniechanie go, nie tylko spowoduje konsekwencje prawne w postaci uruchomionej machiny windykacyjnej, ale może również doprowadzić do utraty płynności finansowej przez wspólnotę. Czynności zmierzające do wyegzekwowania należności od zalegającego dłużnika nie potrzebują podjęcia uchwały, gdyż nie mieszczą się one w katalogu czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. W związku z tym, ważne jest systematyczne informowanie o istniejących zaległościach. Najlepiej w tym przypadku, zachować drogę e-mailową bądź korespondencyjną, bowiem w przypadku postępowania sądowego informacje wysłane w powyższej formie będą stanowić niepodważalny dowód.

Gdy czynności przedsądowe nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, sprawę należy skierować do sądu. Tryb dochodzenia roszczeń może przybrać dwie formy – zwykłego postępowania upominawczego lub elektronicznego. Druga opcja cieszy się coraz większą popularnością, gdyż sprawy odbywane w tym trybie swój finał w postaci wydania nakazu zapłaty znajdują już po niespełna 2 miesiącach od dnia złożenia pozwu. Oczywiście czas załatwienia sprawy w zależności od obłożenia sądów zapewne nie będzie wszędzie jednolity, jednakże warto uwzględnić ten tryb w sytuacji, gdy zależy nam szczególnie na uzyskaniu szybkiego rozstrzygnięcia.

 


MG Property Sp. z o.o. Najlepszy Partner w Zarządzaniu Twoją Nieruchomością