Najlepszy Partner

w zarządzaniu Twoją nieruchomością

O nas

MG Property Sp. z o.o. zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami, począwszy od regulacji stanu prawnego nieruchomości poprzez przygotowanie...więcej

Aktualności

 • Od nowego roku użytkowanie wieczyste zmieni się we własność

  Z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi przejdzie do historii. Oznacza to likwidację corocznej opłaty, która na mocy nowych przepisów zostanie zastąpiona roczną opłatą przekształceniową.

  Czytaj więcej…


 • Rewolucja śmieciowa

  Od nowego roku zaostrzą się przepisy w zakresie właściwej segregacji śmieci. Osoby, które nie podporządkują się nowym zasadom, zapłacą więcej.

  Czytaj więcej…


 • RODO wyzwaniem dla wspólnot mieszkaniowych

  25 maja 2018 r. nastąpiła prawdziwa rewolucja w zakresie danych osobowych. Rozporządzenie unijne, znane potocznie pod nazwą RODO położyło szczególny nacisk na czynności związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osób fizycznych. Aspekt ten w szczególności objął swym zasięgiem również wspólnoty mieszkaniowe, które dziś muszą zmierzyć się z właściwym podejściem do tej tematyki.

  Czytaj więcej…


 • Windykacja we wspólnocie mieszkaniowej

  Zgodnie z ustawą o własności lokali, członkowie wspólnoty mieszkaniowej zobowiązani są ponosić koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, koszty zarządu nieruchomością wspólną i dostarczanych mediów. Mimo ustawowego obowiązku zdarza się, że właściciele lokali nie poczuwają się do bieżących wpłat, co w konsekwencji powoduje zadłużenie. 

  Czytaj więcej…


 • Powództwo o przymusową sprzedaż lokalu w drodze licytacji

  Zgodnie z art. 16 ustawy o własności lokali (UWL), jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.  Czytaj więcej…


 • Zalecenia do obsługi wentylacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych

  Podstawowym zadaniem systemu wentylacji jest wymiana po­wietrza w budynku. Sprawnie działająca wentylacja pozwala skutecznie usuwać dwutlenek węgla, parę wodną, alergeny oraz zapachy unoszą­ce się w powietrzu wewnątrz pomieszczeń. Skuteczność wentylacji zależy od właściwego doprowadzenia świeżego powietrza do budynku z zewnątrz, zapewnienia od­powiedniego przepływu pomiędzy pomieszczeniami i sprawne­go usunięcia powietrza zanieczyszczonego. Czytaj więcej…


 • Przyczyny i zalecenia dotyczące wilgoci w lokalach.

  W mieszkaniach, w których nie stosuje się odpowiednich zasad ich eksploatacji, często obserwuje się rozwój pleśni, co z kolei może zagrażać zdrowiu mieszkańców oraz spowodować uczulenia ludzi na zarodniki tego typu bakterii. Przy  braku nawiewu świeżego powietrza poprzez odpowiednie rozszczelnienie okien nawet sprawne kanały wentylacyjne nie gwarantują odpowiedniej cyrkulacji powietrza. W skrajnych przypadkach powoduje to jej zaburzenie, które może doprowadzić do osadzenia się wilgoci na ścianach, suficie, oknach, a nawet meblach w lokalu. Czytaj więcej…


 • Jak utworzyć wspólnotę mieszkaniową w budynku spółdzielni mieszkaniowej

  Utworzenie wspólnoty mieszkaniowej w przypadku nieruchomości będących w posiadaniu deweloperów, gmin, zakładów pracy czy przedsiębiorstw powstaje z mocy prawa w trakcie wyodrębnienia własności pierwszego lokalu w ramach zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. W przypadku spółdzielni mieszkaniowych osoba prawna, jaką jest wspólnota mieszkaniowa utworzona może zostać przy spełnieniu jednego z dwóch poniższych warunków: Czytaj więcej…


 • Roczne zebrania dla wspólnot mieszkaniowych

  Rozpoczęcie nowego roku kalendarzowego to czas rozliczeń, które to przygotowują Zarządcy nieruchomości dla obsługiwanych przez siebie nieruchomości. Właśnie w pierwszym kwartale nowego roku właściciele mieszkań i Zarządy wspólnot mieszkaniowych spotykają się i podejmują decyzję o wysokości przyszłych zaliczek na poczet utrzymania swoich nieruchomości

  Czytaj więcej…


 • Kto może być członkiem Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej?

  Zarząd wspólnoty mieszkaniowej jest organem wspólnoty mieszkaniowej, który kieruje jej sprawami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą, a poszczególnymi właścicielami lokali. Właściciele ci mają obowiązek wybrać zarząd we wspólnocie liczącej ponad 7 lokali, natomiast w mniejszych wspólnotach zarząd

  Czytaj więcej…
Zarządzane przez nas Nieruchomości:

Zobacz zdjęcia wspólnot zarzadzanych przez MGProperty Sp. z o.o.

Nowowiejska 20 Nowowiejska 20 Nowowiejska 20
Galeria

Strefa Mieszkańca

Twoje zaufanie naszym kapitałem - nowy styl Zarządzania
Zapraszamy Państwa do logowania w nowym systemie Strefy Mieszkańców Logowanie do systemu Lokale

Do pobrania:

Folder MGP

MG Property Sp. z o.o. Najlepszy Partner w Zarządzaniu Twoją Nieruchomością